Ontwikkeling Boerenerf Spaarnwoude

Doel

Ontvangstgebied Zorgvrij wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk, herkenbaar, groen en levendig startpunt waar je als bezoeker wordt uitgenodigd om op ontdekkingstocht te gaan in Spaarnwoude Park.

Achtergrond

Informatieboerderij Zorgvrij is samen met restaurant De Platanen en tuinderij Het Groene leven een belangrijke trekpleister voor Spaarnwoude Park onder de noemer Boerenerf Spaarnwoude. Om deze locatie nog aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken, zoeken we naar verbreding van het bestaande concept. Daarbij willen we het boerderijgevoel versterken. Educatie blijft een belangrijk onderdeel van de activiteiten op de boerderij. 

De ambitie gaat uit van doorontwikkeling naar een plek met duurzame productie, waar producent en consument elkaar vinden zonder tussenhandel. Educatie op gebied van natuur en duurzame voeding staat hierbij centraal. Het boerenerf en haar functies worden authentieker, aantrekkelijker, gastvrijer ingericht en ruimtes binnen worden functioneler ingericht zodat deze effectiever en efficiënter benut worden.

De ontwikkeling als ontvangstgebied gaat gepaard met een grotere aantrekkingskracht. Voor dit gebied midden in Spaarnwoude Park zijn parkeer- en verkeerdruk belangrijke aandachtspunten in de ontwerpuitwerking.

Stappenplan

 • In het voorjaar 2020 is een onderzoek uitgevoerd  naar de wensen en behoeften van recreanten op boerderij Zorgvrij. Aan de hand van het huidige aanbod is gekeken naar het type recreant dat de boerderij bezoekt, welke wensen en behoeften er liggen en welke voorwaarden / beperkingen belangrijk zijn om boerderij Zorgvrij te optimaliseren. 
 • 2021 Q3: De onderzoeksgegevens worden samen met de informatie uit interne participatiesessies, waarderingsonderzoek, gebiedsinventarisatie, ruimtelijke analyse en structuurschetsen verwerkt tot een eerste  visieschets die wordt gepresenteerd aan het bestuur van het receatieschap. 
 • Verdiepende interviews met betrokken personen en ondernemers. 
 • Opstellen globaal programma ven eisen/ wensen en uitgangspunten voor binnen- en buitenruimte van Informatieboerderij Zorgvrij. 
 • Opstellen voorlopig ontwerp voor de buitenruimte met referentiebeelden voor de gewenste beeldkwaliteit. 
 • 7 december 2021: Presentatie visieschets ontvangstgebied Zorgvrij aan betrokkenen. 
 • 2021 Q4: Besluitvorming bestuur recreatieschap over Plan van aanpak uitvoeringsfase. 
 • 2022 Q1: Start eerste werkzaamheden aan het buitenterrein, zoals onderhoud aan de toegangsbrug. ✓
 • 2022 Q2 en Q3: Aanpassen visieshets buitengebied en opstarten ontwerpschets binnenruimte. Parel hieraan loopt het proces van de naamgeving voor het ontvangsgebied. 
 • Het bestuur van het recreatieschap heeft eind september 2022 ingestemd met de naam van het ontvangstgebied. Onder de naam Boerenerf Spaarnwoude treden Boerderij Zorgvrij, pannenkoekenboerderij Onder de Platanen en De Tuinderij naar buiten wanneer zij gezamenlijk activiteiten organiseren. De organisaties communiceren met hun eigen naam als zij afzonderlijk van elkaar activiteiten organiseren.
 • 2022 Q4 - 2023: De parkeerplaats krijgt een groenere uitstraling met vleermuisvriendelijke verlichting en het weilandje links voor de brug wordt ontwikkeld tot een schapenweitje met natuurpoel voor insecten en reptielen. Ook worden bij de toegangswegen robuuste houten boerenhekken geplaatst en vindt aanpassing plaats aan de bewegwijzering op het boerenerf. In maart 2023 is de zoektocht gestart naar een nieuwe huurder voor de boerderijwinkel, die tot op heden nog geen schikte ondernemer heeft opgeleverd.  

Wil je meedenken?

Op 7 december heeft er een online presentatie over de plannen plaatsgevonden voor belangstellenden.
De presentatie vind je hier. 
De opmerkingen en vragen die tijdens de bijeenkomt naar voren zijn gebracht, zijn samengevoegd in dit document.
Op dit moment worden deze verwerkt in de de definitieve visieschets voor het ontvangstgebied Zorgvrij.
Na inmstemming van het bestuur eind september 2022 met de naam Boerenerf Spaarnwoude voeren we deze naam langzamerhand door in steeds meer communicatiemiddelen. Boerenerf Spaarnwoude presenteren we als een aantrekkelijk gebied binnen Spaarnwoude Park, waar vooral voor gezinnen met jonge kinderen het echte boerenleven kunnen ervaren.

Meer informatie

Samenvatting onderzoeksrapport Zorgvrij

Contactpersoon

Kirsten van der Plas
Programma adviseur
kvanderplas@recreatienoordholland.nl
06 12538542


Meer projecten