2023 campagne loodvrij vissen houtrak

Sportvisserij loodvrij voor een schoon watermileu

Publicatiedatum: 16 november 2023

Het recreatieschap Spaarnwoude steunt de acties van de sportvisserij om het vissen met lood tegen te gaan. De Houtrak is een pilotgebied.

Lood is giftig

De sportvisserij staat voor een schoon watermileu. Lood hoort daar niet thuis. Lood wordt door sportvissers veelal gebruikt als werpgewicht en komt, door verlies, soms in het water terecht. Lood is een ongewenste stof, giftig voor mens en dier. Op veel plekken in de samenleving daarom het gebruik van lood al teruggedrongen of verboden.

Houtrak als pilotgebied

De hengelsportvereniging Haarlem heeft Spaarnwoude benaderd om van de Houtrak een pilotgebied te maken waar extra aandacht wordt gevestigd op het belang van loodvrij vissen. In Spaarnwoude Park wordt er volop gevist, de Houtrak met de Grote Vijver is een van de populaire visplekken van ons park.

In het gebied vind je de komende maanden borden met informatie over loodvrij vissen en er worden inruilacties opgezet.

2023 bebording sportvisserij loodvrij // sportvisserij_loodvrij_bebording.jpg (38 K)

Green Deal partijen

Sportvisserij Nederland en de federaties waaronder Sportvisserij MidWest Nederland werken sinds 2018 samen met de Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en Dibevo aan de Green Deal Sportvisserij. De Green deal partners hebben de afgelopen jaren verschillende actieplannen uitgewerkt om het loodgebruik in de hengelsport te stoppen. Meer weten? Ga dan naar de website van de hengelsportvereniging Haarlem via www.hvhaarlem.nl


Meer nieuws