2023 Afbeelding onderzoek waardering natuurelementenen

Fietsers en wandelaars waarderen natuurelementen in ons landschap

Publicatiedatum: 1 september 2023

Aan welke natuur hechten bezoekers waarde én zijn zij bereid daarvoor te betalen?

Een onderzoek onder bezoekers aan Spaarnwoude Park wijst uit dat fietsers en wandelaars landschappen waarin natuur-inclusieve maatregelen zijn genomen meer waarderen dan landschappen waarin dat niet is gebeurd. De respondenten hebben vooral een voorkeur voor natuurvriendelijke slootoevers, maar zij waarderen ook kruidenrijkgrasland en de aanwezigheid van bomen en struiken.

Verbeteren biodiversiteit

De planten- en dierensoorten in ons landschap nemen af. Oorzaken hiervan zijn onder andere het cultiveren van land, overexploitatie, de groei van invasieve soorten en vervuiling of uitstoot. Melkveehouders kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit door bijvoorbeeld natuurinclusieve maatregelen te treffen zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Betalen voor meer natuur

Sjoerd Zegers, Master student aan de VU, onderzocht afgelopen zomer welk landschap de voorkeur heeft en of mensen bereid zijn te betalen voor landschap waarin Noordhollandse melkveehouders meer natuurlijke elementen aanleggen en onderhouden. Naast de genoemde voorkeursmaatregelen, blijkt uit het onderzoek dat wandelaars en fietsers landschappen waarin meerdere maatregelen tegelijk worden genomen nog meer waarderen, dan afzonderlijke maatregelen. Het overgrote deel van de respondenten geeft aan intensieve en duurdere maatregelen te kiezen wanneer ze dit zelf mogen beslissen. Verder laat het onderzoek zien dat zij bereid zijn een kleine jaarlijkse betaling te willen doen voor het aanleggen en onderhouden van natuur-inclusieve maatregelen in de weilanden.

Benieuwd naar het hele onderzoek? Neemt contact op met Sjoerd via sjoerdzegers98@gmail.com 

---


Meer nieuws