Ontwikkeling ontvangstgebied Haarlem Veerplas

Doel

Ontvangstgebied Haarlem Veerplas wordt ontwikkeld als aantrekkelijk, herkenbaar, groen en levendig startpunt waar je als bezoeker wordt uitgenodigd om op ontdekkingstocht te gaan in Spaarnwoude Park.

Achtergrond

We willen de groengebieden aan de oostzijde van Haarlem ontwikkelen tot intensief gebruikte gebieden mét hoge natuurwaarden. Een voorwaarde hiervoor is een aantrekkelijke entree, waarbij ook de verbinding wordt gemaakt met Schoteroog en de posities bij Spaarndam en aan de Liede. Betere verbindingen vanuit de stad, een station dat wordt opgewaardeerd tot aantrekkelijke buitenpoort en het realiseren van hoogwaardige loop- en fietsroutes vanuit Oostpoort het landschap in horen hier ook bij. Denk bijvoorbeeld aan een ‘rondje Veerplas’.

Stand van zaken

De gemeente Haarlem, provincie Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland hebben in drie workshops nagedacht over de toekomst van het ontvangstgebied. Ook Staatsbosbeheer en de horecaondernemer het Veerkwartier zijn hierbij betrokken. Dit heeft geresulteerd in de visieschets ontvangstgebied Haarlem Veerplas die de gezamenlijke ambitie toont. De komende tijd worden de plannen verder verkend en uitgewerkt.

Op 1 april 2021 heeft er een online bijeenkomst plaatsgevonden over de visieschets waaraan bijna 40 belangstellenden hebben deelgenomen. Na een toelichting op de visieschets en presentatie van de plannen voor de nieuwe horecalocatie was er ruimte om vragen te stellen. Ook kregen de deelnemers enkele specifieke vragen voorgelegd over onder andere de locatie van de vlonderpaden en de inrichting van de parkeerplaatsen. De opmerkingen en suggesties worden meegnomen in de plannen.

De presentatie van de visieschets Ontvangstgebied Veerplas vind je hier.
De presentatie van de plannen voor horecalocatie Het Veerkwartier vind je hier.
Een kort verslag van de online bijeenkomst op 1 april 2021 vind je hier.

Begin maart 2022 hebben het recreatieschap en de ondernemers van het Veerkwartier een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Zie hier het persbericht.

Een fotoverslag van de inloopbijeenkomst op 19 oktober 2023 over de ontwikkelingen aan de Veerplas vind je hier.

Stappenplan

Het komende jaar richten we ons vooral op het samenstellen van een ruimtelijk en functioneel perspectief en een procesplan om dit in circa 10 jaar te bereiken.
Q4 2020: Het algemeen bestuur van het recreatieschap stelt de eerste visieschets vast. 
Q1 2021: De plannen worden getoetst bij de omgeving en bij de gebruikers. 
Q2 2021: De opmerkingen worden verwerkt in een voorlopig ontwerp. 
Q4 2021: Het bestuur geeft geen goedkeuring voor het voorlopig ontwerp vanwege de kosten en geeft opdracht om de financieringsmogelijkheden verder uit te werken. 
Q4 2023: Recreatieschap Spaarnwoude organiseert een inloopbijeenkomst over de plannen van de Veerplas, nadat de gemeente Haarlemmermeer een bijdrage heeft toegezegd voor de ontwikkelingen bij de Veerplas. 
dec. 2023: Het algemeen bestuur besluit over het voorstel voor de opfrisbuurt van het gebied De Veerplas. Bij een positief besluit start de uitvoering in 2025. 

Meer informatie

www.haarlem.nl/oostpoort

Contactpersoon

Elise Bos Eyssen
Programmamanager
eboseyssen@recreatienoordholland.nl
06-13780519


Meer projecten