Ontwikkeling ontvangstgebied De Groene Weelde

Doel

Ontvangstgebied De Groene Weelde wordt ontwikkeld als aantrekkelijk, herkenbaar, groen en levendig startpunt waar je als bezoeker wordt uitgenodigd om op ontdekkingstocht te gaan in Spaarnwoude Park.

Achtergrond

De toename van bezoekersaantallen aan het recreatiegebied en het restaurant in de afgelopen jaren, samen met de ontwikkeling van nieuwe woongebieden in de directe nabijheid, maken aanpassing van infrastructuur en parkeervoorzieningen bij recreatiegebied De Groene Weelde nabij Cruquius noodzakelijk.

Het recreatieschap verbetert de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid. Dit sluit aan op de realisatie van het nieuwe, eigentijdse Pannenkoekenpaviljoen, dat in 2022 is geopend. Hiermee is de loods, ooit neergezet als tijdelijk informatiecentrum van de Floriade 2002 en daarna gebruikt als horecaruimte, komen te vervallen. De parkeergelegenheid wordt aangepast zodat deze plek biedt aan meer auto's en ook e-bikes.

Stand van zaken

Een eerste visieschets is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude. In maart 2021 is deze visieschets in een online bijeenkomst met de omgeving verder geoptimaliseerd.

Op 15 maart 2021 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waaraan bijna 30 belangstellenden hebben deelgenomen.
De presentatie van de visieschets Ontvangstgebied De Groene Weelde vind je hier. 
De presentatie van de plannen voor horecalocatie van het Pannenkoeken Paviljoen vind je hier. Na een toelichting op de visieschets en presentatie van de plannen van de ondernemer van het Pannenkoeken Paviljoen was er ruimte om vragen te stellen, ideeën naar voren te brengen en zorgen te delen.  

De opmerkingen en suggesties zijn verwerkt in een VoorlopigOontwerp voor het gebied. In december 2021 heeft het bestuur van het recreatieschap ingestemd met het Voorlopig Ontwerp van recreatiegebied De Groene Weelde.

In november 2022 heeft de ondernemer de deuren geopend van het nieuwe Pannenkoeken Paviljoen in De Groene Weelde. Dezelfde maand is het recreatieschap samen met mountainbikevereniging Noordbikers begonnen met het opnieuw inrichten en verbeteren van het mountainbikeparcours in de Boseilanden, de Groene Weelde en park Vijfhuizen. Het nieuwe parcours is in het voorjaar 2023 geopend. Meer informatie hierover vind je hier

Stappenplan

Najaar 2020: opstellen schetsontwerp 
Voorjaar - Maart 2021: nadere uitwerking schetsontwerp met belanghebbenden en belangstellenden  
Najaar 2021: besluitvorming door recreatieschap 
2022: realisatie nieuw Pannenkoeken Paviljoen door ondernemer 
Voorjaar 2023: opening nieuwe mountainbikeroute ism mountainbikevereniging 
Q2 t/m Q3 2023: uitwerken schetsontwerp in Definitief Ontwerp 
Q4: Definitief Ontwerp wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van het recreatieschap. 
2024: na positief bestuursbesluit: doorlopen benodigde procedures en uitvoering van het Definitief Ontwerp.Contactpersoon

Jan Vos
Projectleider Recreatie Noord-Holland
jvos@recreatienoordholland.nl
06 14193622


Meer projecten