Ontwikkeling gebiedsconcept boerderij Borneohoeve

Doel

Het verkennen van mogelijkheden voor herontwikkeling van deze vervallen boerderij.

Achtergrond

De Borneohoeve is een voormalige boerderij in recreatiegebied de Houtrak. Het recreatieschap wil een nieuwe invulling geven aan deze boerderij en daarmee het gebied aantrekkelijker maken voor bezoekers.

Het eerste plan (uit 2020) voor vestiging van een kleine bierbrouwerij is mede door de coronacrisis niet haalbaar gebleken. Eind september 2023 start een wervingscampagne die een plan voor een passende nieuwe invulling voor deze locatie moet opleveren.

Stappenplan

Het recreatieschap start eind september een wervingscampagne voor een nieuwe ondernemer die binnen de bestaande bestemming van theater/horeca een nieuwe ontwikkeling wil starten en zo de plek aantrekkelijk maakt voor een bredere groep bezoekers.

Mail naar ondernemersloket@spaarnwoude.nl en ontvang bericht als we de wervingscampagne starten.

Wil je meedenken?

Zodra er meer bekend is over de invulling van de wervingscampagne en de wensen en eisen voor herontwikkeling van de Borneohoeve lees je dat hier. 

Contactpersoon

Jan Vos
Projectleider
jvos@recreatienoordholland.nl
06 14193622


Meer projecten