Wegwerken achterstallig onderhoud Spaarnwoude

Doel

Met het wegwerken van het achterstallig onderhoud maken we Spaarnwoude aantrekkelijker, waarbij we zoveel mogelijk zoeken naar natuurvriendelijke oplossingen.

Achtergrond

Als onderdeel van de visie Spaarnwoude Park 2040 investeert het recreatieschap in achterstalligonderhoud aan en rond de ontvangstgebieden. Investering vindt plaats in ‘no regret’ maatregelen bij wegen, paden en bruggen voor in totaal  1 miljoen.

Stand van zaken

Ontvangstgebied Velsen: opknappen zitmeubilair en verlichting uitzichtpunt en kunstwerk
Ontvangstgebied Haarlem l Veerplas: beschoeiingen zwemplas vervangen door natuurvriendelijke beschoeiingen of oevers
Ontvangstgebied Houtrak: fietspaden met boomwortel opdruk herstellen, snoeien wandelpad naar uitzichtheuvel zodat deze weer toegankelijk zijn, beschoeiingen ruiterpad en recreatie-weides vervangen door natuurvriendelijke beschoeiingen of oevers.

Stappenplan

In 2020 en 2021 investeert het recreatieschap in de openbare ruimte door een deel van het achterstallig onderhoud op te pakken. Het gaat om een jaarlijkse investering van € 500.000. De meeste investeringen vinden plaats in de ontvangstgebieden; de plekken waar veel recreanten komen.

Een greep van de maatregelen:

  • ontvangstgebied Velsen: opknappen skeelerroute, wandelpaden naar uitzichtpunt, opknappen zitmeubilair en verlichting uitzichtpunt en kunstwerk (‘vallende rotsen’);
  • ontvangstgebied Zorgvrij: opknappen speeltoestellen Speelbos;
  • ontvangstgebied Houtrak: kunstobjecten revitaliseren, fietspaden met boomwortel opdruk herstellen, snoeien wandelpad naar uitzichtheuvel zodat deze weer toegankelijk zijn, beschoeiingen ruiterpad en recreatie­weides vervangen door natuurvriendelijke beschoeiingen of oevers, asfaltwerkzaamheden aan fietsroute langs Michielseweg (is tevens onderdeel van de fietsroute A’dam – kust);
  • ontvangstgebied Veerplas: vervangen beschoeiingen door natuurvriendelijke variant.

Een overzicht (met plattegronden) van de maatregelen achterstallig onderhoud 2021 vind je hier.

Contactpersoon

Adriaan van Koeverden
Locatiebeheerder Spaarnwoude
avankoeverden@recreatienoordholland.nl
06 12718469


Meer projecten