2024 Dumping Tuin- en drugsafval Spaarnwoude Park

Boswachters in actie tegen dumpingen in Spaarnwoude Park

Publicatiedatum: 7 februari 2024

Hoge kosten en zorg om milieu door dumpingen in de natuur.

Waar het ons om gaat is dat Spaarnwoude Park schoon en veilig is. Vanaf oktober troffen de boswachters bijna wekelijks een dumping van tuinafval aan. Dumpingen hebben invloed op de natuur, het kan de bodem of het water verontreinigen, en dieren eten het op of raken erin verstrikt. De boswachters komen in actie en treden samen op met de politie om daders op te sporen.

Kosten van opruimen afval beter besteed aan het groen

Er vinden jaarlijks meerdere dumpingen plaats in de recreatiegebieden. Van tuinafval tot chemisch drugsafval. In 2023 hebben er 60 dumpingen tot 2 M2 plaatsgevonden en 40 dumpingen tot 5 M2.

Elke dump is er eentje teveel voor het milieu, het is niet alleen veel werk om het op te ruimen, het is ook een grote kostenpost. In sommige gevallen, wanneer de grond vervuild is, gaat het over tienduizenden euro’s. Bedragen die anders besteed kunnen worden aan ontwikkeling en onderhoud van het groen.

Intensieve samenwerking tussen boswachters en politie

Elke dumping wordt vastgelegd en onderzocht. In de praktijk zijn de kosten vaak niet te verhalen op de vervuilers omdat deze onvindbaar zijn. Toch weten de boswachters door gedegen vooronderzoek met hulp van de beheerder en in goede samenwerking met de politie in januari een verdachte aan te houden. Op 31 januari bleek het vermoeden na onderzoek van de boswachters juist, dat er wederom een dump zou plaatsvinden. In de vroege ochtenduren hebben de boswachters in samenwerking met de politie in een deel van het gebied gepost, en een heterdaadsituatie kunnen waarnemen. De opruimkosten van de dumpingen worden verhaald op de verdachte. Er zijn tijdens dit onderzoek nog twee dumpingen aangetroffen. Ook deze dumpingen worden momenteel onderzocht, om te achterhalen of er strafrechtelijk kan worden opgetreden.

 

Wat doen bij aantreffen van een dumping

Bij het aantreffen van een dumping, meer er een melding van via ons meldformulier op de website. https://www.spaarnwoudepark.nl/melding-doen


Meer nieuws