Vogels spotten met nieuwe telescoop bij Landje van Gruijters

Publicatiedatum: 17 december 2021

Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters viert eerste jubileum

Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters bestaat vijf jaar. Als dank voor de inzet van de vele vrijwilligers de afgelopen jaren ontving Hans Bonfrer, voorzitter van de stichting, uit handen van Bram  Diepstraten, bestuurder van Recreatieschap Spaarnwoude, afgelopen vrijdag een vaste verrekijker. Hierdoor kan iedereen de vogels van dichtbij bekijken, zonder ze te verstoren.

Het Landje van Gruijters ligt in recreatiegebied Spaarnwoude Park tussen Spaarndam en Velserbroek. De telescoop bevindt zich op de hoek van de Redoute en het Liniepad en is niet te missen tijdens een wandeling rondom het gebied. Met tussenstops duurt de wandeling ongeveer een uur. De twee parkeergelegenheden langs de Redoute staan met borden aangegeven.

Aantrekkelijk voor vogels en mensen
Hans Bonfrer: ‘De afwisseling van grasland, ondiepe plassen en riet maken het gebied van circa 9 hectare vooral aantrekkelijk voor vogels. Onze vrijwilligers beheren het landje in nauwe samenwerking met de boer en doen daarnaast ook onderzoek. Vorig jaar telden we 108 verschillende soorten vogels. De beheermaatregelen richten zich onder meer op broedvogels, met de kluut en het visdiefje als belangrijke soorten. De komende wintermaanden zien we vooral verschillende soorten ganzen, wintertalingen, slobeenden en wilde eenden. Met de nieuwe verrekijker gaat dat een stuk gemakkelijker want deze vergroot maar liefst 7 keer. En nog belangrijker: we storen de vogels niet’.

Structurele samenwerking met resultaat
Recreatieschap Spaarnwoude is blij met de samenwerking. Bram Diepstraten: ‘Het is mooi dat we in 2016 structureel inhoud hebben gegeven aan de beheerwerkzaamheden van de leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en bewoners van de aanliggende woonboten. Zij hielden zich daarvoor al bezig met onder andere het maaien van riet en het regelen van de waterstand. We waarderen deze betrokkenheid enorm en zien dat deze vorm van beheer werkt. De broedeilandjes die de vrijwilligers in januari 2018 en in 2021 aanlegden voor kluten, visdiefjes en andere vogels werden meteen een groot succes.’

Fotobijschrift: Hans Bonfrer onthult samen met wethouder Bram Diepstraten (rechts op de foto) de nieuwe vaste verrekijker. 


Meer nieuws