Recreatiegebied Plesmanhoek krijgt flinke opwaardering

Publicatiedatum: 24 januari 2023

Compleet en uitgebreide maatregelen gaan Plesmanhoek aantrekkelijker maken

De gemeente Haarlemmermeer en Recreatieschap Spaarnwoude gaan recreatiegebied Plesmanhoek aantrekkelijker maken voor huidige én toekomstige bezoekers. Samen investeren ze in een pakket van maatregelen voor een totaalbedrag van circa 550.000 euro. De partijen hebben ook afspraken gemaakt over het jaarlijks terugkerend beheer dat het recreatieschap gaat uitvoeren. 

Deze kwaliteitsimpuls zorgt voor een flinke verhoging van het voorzieningenniveau. Daarmee bereidt het  recreatiegebied zich voor op de toekomst waarin het meer bezoekers kan ontvangen, onder andere als gevolg van de realisatie van nieuwe woonwijken in de buurt. De Plesmanhoek biedt hiervoor voldoende capaciteit. Wethouder Mariëtte Sedee van de gemeente Haarlemmermeer (verantwoordelijk voor onder meer groengebieden, recreatie en sport): “Ik ben blij dat we dankzij samenwerking met diverse partijen tot een mooi en afgerond pakket aan maatregelen zijn gekomen. Dit zal zeker bijdragen aan de verbetering, en ook de zichtbaarheid van de Plesmanhoek.” 

Behouden, upgraden en vernieuwen
De maatregelen richten zich op behouden van wat er al is, upgraden van bestaande voorzieningen en het realiseren van nieuwe voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere een beter herkenbare entree, de aanplant van bomen en struiken, het verbeteren van de informatievoorziening, het vergroenen en herinrichten van de huidige parkeerplaats, een uitlaatgebied voor honden in Buitenschot, een rolstoelvriendelijk rondje in het gebied, nieuwe speeltuinelementen, schuilplekken nabij de speeltuin en het hondenuitlaatterrein, een rolstoelvriendelijke vissteiger, een zandige oever bij het hondenstrandje en nieuwe bankjes. 

Inbreng vanuit omgeving
Het diverse maatregelenpakket houdt rekening met de verschillende gebruikersgroepen. Gebruikers, omwonenden en belanghebbenden hebben in 2021 en 2022 input kunnen leveren. Ook de Lions Club, verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het Smulbos Plesmanhoek, kon wensen kenbaar maken. De eerste zichtbare veranderingen kan de bezoeker later dit jaar in de Plesmanhoek verwachten en lopen door tot in 2024. 

Spaarnwoude Park 2040
De opwaardering van de Plesmanhoek is een project uit het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. De aanleiding vormt de stevige groei van steden rondom het recreatiegebied. Actuele thema’s zoals energietransitie, streekgerichte en natuurinclusieve landbouw en behoefte aan ontspanning en bewegen in het groen spelen hierin een belangrijke rol. De steeds veranderende behoeften van de recreant vragen om een dynamisch en ondernemend recreatieschap. Kijk hier voor meer informatie


Meer nieuws