Onze visie

Spaarnwoude bereidt zich voor op de toekomst

De steden rondom het gebied groeien stevig en actuele thema’s zoals energietransitie, streekgerichte- en natuurinclusieve landbouw en behoefte aan ontspanning in het groen spelen een belangrijke rol. Het recreatieschap stelde daarom een integrale langetermijnvisie op vanuit de denkkracht van de vele stakeholders in- en om het gebied. De visie Spaarnwoude Park 2040, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden.

De belangrijkste punten van de visie zijn vier pijlers:
i. Verrassender landschap
ii. Betere verbindingen
iii. Wervende activiteiten
iv. Bredere sociale betrokkenheid

en de daaruit voortvloeiende ontwikkellijnen, te weten;
1. Behoud, ontwikkeling en verbinding van de open landschappen en historische landschapslijnen als drager voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden.
2. Verbindingen met de steden.
3. Zonering van gebieden waar meer activiteiten komen en waar het rustig blijft; intensivering van activiteiten vindt plaats in vijf ontvangstgebieden.

Lees hier de visie Spaarnwoude Park 2040.

Lees ook de samenvatting van de belangrijkste bestaande plannen en denkrichtingen.

De visie is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met een twintigtal projecten. Op onze projectpagina kun je de projecten volgen. 

Online stakeholders bijeenkomsten
Op 21 juni 2022 vond een online update plaats over het programma en de projecten van Spaarnwoude Park.
Hieronder vind je de 3 presenaties van deze bijeenkomst:
Algemene presentatie uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 
Presenatie Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam en het nabijgelegen munitiecomplex
Presenatie ecologisch beheerplan Spaarnwoude natuurlijk!
De vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld met de bijbehorende antwoorden vind je hier.

Lees hier de visie Spaarnwoude Park 2040.