Aanmelden terreingebruik

In Spaarnwoude Park kun je op veel verschillende manieren het buitenleven ontdekken. Wil je bijvoorbeeld bootcamp lessen geven of een wandeling organiseren? Dat kan. Er zijn talloze mogelijkheden in onze gebieden om evenementen of activiteiten te organiseren. Echter kan dit niet altijd en overal, voordat je iets organiseert is er toestemming nodig van het Recreatieschap Spaarnwoude.

Beoordelen van het evenement en of activiteit

We letten altijd op de veiligheid, op de impact van onze flora en fauna en of het niet al in gebruik is door andere partijen. Soms is het nodig om nadere afspraken te maken over het gebruik en zijn hier kosten aan verbonden. We denken graag met je mee.

De kosten die worden gemaakt voor het verstrekken van een vergunning of een andere dienst zijn vastgelegd in de legesverordening.

Toestemming aanvragen

Let op: de aanvraag dient minimaal drie weken voor de datum waarop het gebruik van het terrein plaatsvindt te zijn ontvangen. Vul het formulier aanmelden terreingebruik in om toestemming aan te vragen.

Naast toestemming van het Recreatieschap Spaarnwoude kan ook goedkeuring of een vergunning nodig zijn van de gemeente en/of de provincie op wiens grondgebied het evenement of de activiteit wordt georganiseerd. Je bent als organisator zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een vergunning of het melden van het evenement bij de gemeente en/of de provincie en het naleven van de voorwaarden en geldende regelgeving.

Evenementenlocaties

Er zijn in het gebied 10 evenementenlocaties, geschikt voor de meest uiteenlopende publieks- of bedrijfsevenementen van 100 tot 60.000 bezoekers. Meer informatie over het organiseren van grote evenementen vind je op de pagina terreingebruik.

In de Algemene Verordening kun je alle regels voor bezoekers teruglezen.