Vastgoed

We vinden het belangrijk dat we op een transparante, doelmatige en gestructureerde wijze omgaan met de uitgifte van onroerend goed. Hier vind je informatie over de gebouwen en percelen grond die we nu aanbieden en ook wanneer het recreatieschap het voornemen heeft onroerend goed aan een specifieke partij uit te geven.

Het aanbod


Te huur: weide voor schapen, koeien of paarden

2023 schapen grazen // weiland_bij.jpg (43 K)

Omschrijving: Een weideperceel ten behoeve van het jaarrond hobbymatig beweiden met schapen, koeien of paarden.
Adres/locatie: langs de stelling te Velsen-Zuid
Kadastrale aanduiding: Velsen, sectie N nr. 345 (ged.), sectie N nr. 346 (ged.),
Perceeloppervlak: circa 9800 m²

Klik op deze link voor de openbare aanbieding en hoe je in aanmerking komt om het perceel te huren.
Lees hier het concept huurovereenkomst.

Het inschrijven of het stellen van vragen m.b.t tot bovenstaande doet u door een e-mail te sturen uiterlijk 21 december 2023 voor 14.00 uur naar Vastgoed-RNH@recreatienoordholland.nl onder vermelding van ‘interesse inzake huur perceel Linie’.

De voornemens tot overeenkomst

Er is op dit moment geen voornemen tot overeenkomst. 

Heb je een andere vraag over de beschikbaarheid van gronden en/of gebouwen, neem dan contact op met onze afdeling Vastgoed via Vastgoed-RNH@recreatienoordholland.nl