Ontwikkeling ontvangstgebied De Groene Weelde

Doel

Ontvangstgebied De Groene Weelde wordt ontwikkeld als aantrekkelijk, herkenbaar, groen en levendig startpunt waar je als bezoeker wordt uitgenodigd om op ontdekkingstocht te gaan in Spaarnwoude Park.

Achtergrond

De toename van bezoekersaantallen aan het recreatiegebied en het restaurant in de afgelopen jaren, samen met de ontwikkeling van nieuwe woongebieden in de directe nabijheid, maken aanpassing van infrastructuur en parkeervoorzieningen bij De Groene Weelde nabij Cruquius noodzakelijk.

Het recreatieschap verbetert de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid. Dit sluit aan op de realisatie van een nieuw, eigentijds en duurzaam pannenkoekenpaviljoen, waarvan de bouw eind 2021 is gestart. Hiermee komt de huidige loods, ooit neergezet als tijdelijk informatiecentrum van de Floriade 2002, te vervallen. De parkeergelegenheid wordt aangepast en vergroot, waarbij we ook rekening houden met e-fietsers.

Stand van zaken

Een eerste visieschets is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude. In maart 2021 is deze deze visieschets in een online bijeenkomst met de omgeving verder geoptimaliseerd.

Op 15 maart 2021 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waaraan bijna 30 belangstellenden hebben deelgenomen. Na een toelichting op de visieschets en presentatie van de plannen van de ondernemer van het Pannenkoekenpaviljoen  was er ruimte om vragen te stellen, ideeën naar voren te brengen en zorgen te delen.  

De presentatie van de visieschets Ontvangstgebied De Groene Weelde vind je hier. 
De presentatie van de plannen voor horecalocatie van het Pannenkoekenpaviljoen vind je hier. 

Ook via andere kanalen zijn reacties binnen gekomen. De opmerkingen en suggesties zijn verwerkt in een voorlopig ontwerp voor het gebied. In december 2021 heeft het bestuur van het recreatieschap ingestemd met het voorlopig ontwerp van Ontvangstgebied De Groene Weelde.

In januari is de ondernemer gestart met de bouw van het Pannenkoeken Paviljoen in De Groene Weelde. Lees meer hierover: Nieuwbouw Pannenkoeken Paviljoen Cruquius van start.

Stappenplan

Najaar 2020: opstellen schetsontwerp 
Voorjaar - Maart 2021: nadere uitwerking schetsontwerp met belanghebbenden en belangstellenden  
Najaar 2021: besluitvorming door recreatieschap 
Voorjaar 2022: start uitvoeringsfase

Contactpersoon

Mark Fransen
Senior projectleider Recreatie Noord-Holland
mfranssen@recreatienoordholland.nl
06 – 51430169


Meer projecten