Ontwikkeling gebiedsconcept boerderij Borneohoeve

Doel

Het verkennen van mogelijkheden voor herontwikkeling van deze boerderij. Het eerste plan (uit 2020) voor vestiging van een kleine bierbrouwerij is mede door de coronacrisis niet haalbaar gebleken.

Achtergrond

De Borneohoeve is een oude boerderij in de Houtrak. Voor deze locatie heeft zich in 2020 bij het recreatieschap een initiatiefnemer gemeld die op deze plek een circulaire bierbrouwerij wil starten onder de naam de Oedipus farm. Onderdeel van het plan vormen een bar/restaurant, winkel, voedselbos, kas, een kruidentuin, hopveld en een fruitboomgaard. Deze ontwikkeling past in de visie Spaarnwoude Park 2040, waarin de Houtrak is aangemerkt als ontvangstgebied met mogelijkheden voor intensievere vormen van recreatie. Daarnaast is het een mooi voorbeeld van natuurinclusief ontwikkelen dat het recreatieschap nastreeft. In 2020 en de eerste helf van 2021 zijn de mogelijkheden verder verkend, maar inmiddels is het plan vanwege de coronacrisis van de baan.

Stand van zaken

Het streven is om voorjaar 2022 een definitieve beslissing te nemen over de scope en aanpak van de wervings-campagne voor een nieuwe ondernemer op de plek van de Borneohoeve in de Houtrak.

Stappenplan

Het recreatieschap wil in 2022 een brede wervingscampagne starten voor een nieuwe ondernemer die binnen de bestaande bestemming van restaurant met dans/feestzaal en toneelgelegenheid een nieuwe ontwikkeling wil starten en zo de plek op de kaart kan zetten. Interesse? Mail naar ondernemersloket@spaarnwoude.nl en ontvang bericht als we de wervingscampagne starten.

Contactpersoon

Vincent Muijskens
Projectleider
vmuijskens@recreatienoordholland.nl
06 3102 52 39


Meer projecten