Eerherstel voor de Liniedijken

Doel

Samen met de Provincie Noord-Holland en andere beheerders en eigenaren willen we de Liniedijken beter zichtbaar en beleefbaar maken.

Achtergrond

Rondom Amsterdam ligt een ring van forten die in de 19e eeuw zijn gebouwd om de stad in oorlogstijd te beschermen: de Stelling van Amsterdam. Het land binnen deze ring kon onder water worden gezet als extra verdediging tegen de vijand. De Liniedijken moesten het water tegenhouden. Daarnaast konden soldaten zich via deze dijken ongezien verplaatsen van het ene naar het andere fort.

De liniedijken zijn rijk aan cultuurhistorie, maar slecht onderhouden. Ze liggen verscholen in het landschap en fascinerende verhalen blijven verborgen. Samen me de Provincie Noord-Holland en andere eigenaren en beheerders willen we de Liniedijken in ere herstellen. Als beheerder van de Liniedijken langs de westkant van Spaarndam hebben we plannen om de Liniedijken meer zichtbaar te maken, een wandelpad aan te leggen en het parkeerterrein bij Fort bezuiden opnieuw in te richten.

Stand van zaken

Op 29 november vond een presentatie plaats van het eerste ontwerp voor de herinrichting van de Liniedijken aan de Westkant van Spaarndam. Aanwezigen hebben kunnen reageren en aandachtspunten meegegeven.

De algemene presentatie over o.a de aanleiding en het doel kun je hier downloaden.
De presentatie over het ontwerp van de parkeerplaats en het wandelpad kun je hier downloaden.
Het verslag van deze bijeenkomst vind je hier.
Een samenvatting van het rapport Ecologisch onderzoek Liniedijken Spaarndam vind je hier.
Het volledige eindrapport Ecologisch onderzoek Liniedijken Spaarndam vind je hier.

Aan de hand van de gemaakte opmerkingen werken we het ontwerp verder uit en gaan we aan de slag met het maken van een kostenbegroting. 

Stappenplan

Q3/4 2022: opstellen ontwerpen en kostenramingen
Q1/2 2023: zoeken naar financiering en goedkeuring programma door het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude    (met mogelijke uitloop naar Q3/4 2023)
Q3 2023-Q1 2024: voorbereiden projecten
Q4 2023-Q4 2024: uitvoeren projecten

Contactpersoon

Wim Roozenbeek
Projectleider Recreatie Noord-Holland
wjroozenbeek@recreatienoordholland.nl
06 82794789


Meer projecten