Over Spaarnwoude Park

Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040, periode 2020 t/m 2024

De visie is de basis voor het gelijktijdig opstellen van een haalbaar en uitvoerbaar programmaplan. Spaarnwoude maakt een start met 11 kansrijke projecten van de in totaal 17 projecten van het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park. Hiervoor is voor 2020 en 2021 een bedrag van € 250.000 vrijgemaakt om de plannen verder uit te werken.  

  • Gebiedsconcepten, bij o.a. voormalige boerderijen Borneohoeve in de Houtrak en Lage Dijk 5 bij Penningsveer en herontwikkeling fort Benoorden Spaarndam
  • Ontvangstgebied Oosterbroek/SnowWorld
  • Ontvangstgebied Zorgvrij
  • Ontvangstgebied Haarlem/Veerplas (Oostpoort)
  • Ontvangstgebied Haarlemmermeer/Groene Weelde
  • Ecologisch beheerplan
  • Duurzaam toekomstperspectief en realisatie NNN Dijkland
  • Ontvangstgebied Houtrak
  • Identiteitstraject Spaarnwoude Park

Ook pakt het bestuur een deel van het achterstallig onderhoud aan rond de ontvangstgebieden. We investeren daar in ‘no regret’ maatregelen bij wegen, paden en bruggen voor in totaal € 1 miljoen.

Lees hier het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park dat in december 2020 is vastgesteld en bekijk de kaart.
Of bekijk de flyer Spaarnwoude Park 2040.

Op onze projectpagina kun je de projecten volgen. 

Online stakeholders bijeenkomsten
Op 21 juni 2022 vond een online update plaats over het programma en de projecten van Spaarnwoude Park.
Hieronder vind je de 3 presenaties van deze bijeenkomst:
Algemene presentatie uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 
Presenatie Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam en het nabijgelegen munitiecomplex
Presenatie ecologisch beheerplan Spaarnwoude natuurlijk!
De vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld met de bijbehorende antwoorden vind je hier.