Spaarnwoude bereidt zich voor op de toekomst

De steden rondom het gebied groeien stevig en actuele thema’s zoals energietransitie, streekgerichte- en natuurinclusieve landbouw en behoefte aan ontspanning in het groen spelen een belangrijke rol. De steeds veranderende behoeften van de recreant vragen om een dynamisch en ondernemend recreatieschap. Het recreatieschap stelde daarom een nieuwe, integrale langetermijnvisie op vanuit de denkkracht van de vele stakeholders in en om het gebied. 


De uitvoering van de Visie Spaarnwoude Park 2040, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden is gestart. We werken sinds de zomer van 2020 aan verschillende kansrijke projecten. Die zijn op onderstaande plattegrond met rode stippen weergegeven. Klik op de stippen voor meer informatie.