Fort Benoorden vanuit de hoogte

Volgende stap in herbestemming Fort benoorden Spaarndam

Publicatiedatum: 12 mei 2023

Ondernemer krijgt vertrouwen om plan voor herbestemming Fort benoorden Spaarndam en nabijgelegen munitiecomplex nader uit te werken.

Na een intensief proces van bijna drie jaar heeft het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude op 11 mei 2023 besloten dat de initiatiefnemers van het plan ‘Kwartiermaker’ kunnen starten met het gebiedsontwikkelingsproces voor de herbestemming van Fort benoorden Spaarndam en het nabijgelegen munitiecomplex. Onderdeel van dit plan vormen onder andere de realisatie van een hotel met een klein museum in het fort en het inrichten van kampeer- en werkplekken in het munitiebos.

Het recreatieschap heeft er vertrouwen in dat Kwartiermaker binnen een jaar aan het Witboek kan voldoen. Dat is op dit moment nog niet volledig het geval. Vooral de onderdelen impact op de leefbaarheid voor de omwonenden, natuur en financiën vragen verdere uitwering. Beide partijen kunnen het proces stopzetten wanneer zij denken dat het plan onhaalbaar is. Met dit besluit blijft zicht bestaan op behoud en het openbaar toegankelijk maken van het fort en het nabijgelegen munitiecomplex. Ook blijft er zicht op ongeveer € 1 miljoen restauratiesubsidie van de provincie Noord-Holland.

Combinatie van hotel, kampeer- en werkplekken
Volgens het plan vormen de muurschilderingen in het fort het belangrijkste onderdeel van het kleine museum. Daarnaast krijgen 18 ruimten in het fort de functie van hotelkamer. De ingang voor bezoekers bevindt zich aan de westzijde; de huidige toegang van het munitiecomplex. Het verkeer gaat bestaande wegen en paden gebruiken. Een klein, handbewogen pontje over de ringvaart brengt hotelgasten en museumbezoekers naar het fort. In het bos blijven 14 plofhuizen behouden, net zoals het natuurlijke karakter en de aanwezige paden. Restauratie van deze plofhuizen vindt plaats als huurders in beeld zijn. Op de fundamenten van de overige plofhuizen en daarbuiten komen tezamen circa 40 kampeerplekken.

Participatie
De omgeving heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren inbreng kunnen leveren. Zo werd een open dag georganiseerd, konden ideeën worden ingediend, zijn interviews gehouden met belangstellenden en werd een maatschappelijke adviescommissie (MAC) samengesteld met vertegenwoordigers van verschillende belangenpartijen. De MAC heeft tijdens alle stappen advies uitgebracht en stemde in met het Witboek. Ze ondersteunt de keuze van het bestuur niet om Kwartiermaker als voorkeurskandidaat omdat het plan naar hun oordeel niet voldoet aan het Witboek, maar wil wel gesprek in gesprek blijven tijdens de komende uitwerking.

Wervings- en participatieproces
In 2020 startte Recreatieschap Spaarnwoude met een participatie- en wervingsproces met als doel het gebied een nieuwe toekomst te geven waarin de cultuurwaarden blijven behouden en de toegankelijkheid wordt vergroot zodat meer mensen van deze plek kunnen genieten. In totaal dienden twaalf enthousiaste partijen een globaal plan in voor het te ontwikkelen gebied. Twee partijen kregen begin dit jaar de gelegenheid zich te presenteren, waarbij het plan Kwartiermaker uiteindelijk de voorkeur kreeg.


Meer nieuws