2021 Fort benoorden Spaarndam water

Twaalf partijen melden zich voor herontwikkeling Het benoorden

Publicatiedatum: 16 mei 2022

De wervings- en selectieprocedure gaat de fase in van uitwerking van globale plannen.

Twaalf enthousiaste partijen hebben bij Recreatieschap Spaarnwoude een plan op hoofdlijnen ingediend om het Benoorden toekomstbestendig te maken. Ze krijgen de komende maanden de tijd om het plan voor Fort benoorden Spaarndam en het nabijgelegen munitiebos verder uit te werken. De deadline voor het indienen van definitieve plannen staat op 31 juli. 

De projectleiding heeft alle partijen voorzien van een vrijblijvend advies. Hierin staat in hoeverre wij nu denken dat hun plan binnen de wensen en grenzen uit het Witboek past en of eventuele samenwerking met andere partijen kansen biedt. Daarnaast kunnen de partijen gedurende de uitwerking gebruik maken van een vraagbaak die bestaat uit leden van de ambtelijke en maatschappelijke adviescommissie. Het recreatieschap en de geïnteresseerde partijen treden gedurende het wervingsproces niet naar buiten over de inhoud van de plannen.

Beoordeling definitieve plannen
Experts uit de ambtelijke adviescommissie eventueel aangevuld met externe specialisten beoordelen in augustus of het plan voldoet aan de harde wensen en grenzen uit het Witboek. Ook checken zij of het plan aan alle richtlijnen voldoet. Voldoet een plan niet? Dan ontvangt de indiener een afwijzing. Voldoet het plan? Dan gaat het door naar de volgende stap waarin een presentatie plaatsvindt aan de maatschappelijke en ambtelijke adviescommissie en zij de plannen beoordelen. Deze presentaties staan gepland voor medio september. De projectleiding berekent vervolgens aan de hand van de toegekende cijfers van de commissieleden de prioritering. Dit resulteert in een advies aan het bestuur van het recreatieschap waarin de voorkeurskandidaat en de opvolgers staan genoemd.

Besluitvorming bestuur Recreatieschap Spaarnwoude
Tijdens de vergadering half december beslist het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude of zij instemt met de voorgestelde keuze voor herontwikkeling van het Benoorden. Als dat het geval is, gaat het recreatieschap de fase van contractvorming in met deze partij. Deze beslissing wordt met overwegingen gepubliceerd.

 

 


Meer nieuws