Bosonderhoud in de Groene Weelde afgerond

Publicatiedatum: 8 december 2021

De afgelopen weken hebben we in recreatiegebied de Groene Weelde op plekken bomen verwijderd.

Zo maken we ruimte voor andere soorten bomen en planten en ontstaat een meer gevarieerd en daardoor gezonder bos. Maar ook voor de veiligheid van de recreanten halen we soms op plekken bomen weg.

Eventuele schade aan wegen of paden, die ontstaat bij het afvoeren van de laatste takken of het planten van nieuwe bomen in 2022, herstellen we voor aanvang van het broedseizoen.

Veilig bos
De verwijderde populieren in de Groene Weelde waren in een slechte staat. Alleen in de kruin van de bomen zat nog een bladerdek. Bij deze bomen bestaat er groot gevaar voor vallende takken of uitgewaaide kruinen. Bij ongeveer 5% van de bomen zagen we een aantasting in de stam. Deze bomen kunnen bij harde wind zelfs helemaal afbreken of knappen.

Nieuwe aanplant
Daar waar grotere open plekken zijn ontstaan, planten we nieuwe bomen. Dat gebeurt nu nog niet, maar in maart volgend jaar. We planten bomen met een lange levensduur zoals de zomereik en de fladderiep. Oude eiken zijn waardevol voor vele zoogdieren en vogels, terwijl vlinders graag hun eitjes afzetten op de fladderiep.

Alle hout wordt verwerkt
Al het vrijgekomen hout krijgt een nieuwe bestemming. Een gedeelte van de stammen gaat naar de houtzagerij, een ander deel naar de papierindustrie en de overgebleven takken worden versnipperd voor de biomassacentrales.


Meer nieuws