Verbetering zwemwater Buitenhuizen

Baggerwerkzaamheden in gebied Buitenhuizen

Publicatiedatum: 5 december 2022

Verbetering waterkwaliteit Buitenhuizen

Van december 2022 tot en met maart 2023 laat Recreatieschap Spaarnwoude baggerwerkzaamheden uitvoeren in de watergangen in het gebied Buitenhuizen. Baggeren draagt bij aan een betere waterkwaliteit. De werkzaamheden vinden voornamelijk vanaf het water plaats waardoor bezoekers hiervan nauwelijks hinder ondervinden.

Het baggeren van de watergangen is nodig omdat jarenlange bladinval resulteert in een sliblaag op de bodem. De verminderde waterdiepte en de afbraak van het slib door bacteriën verslechteren de waterkwaliteit. Dit maakt baggeren eens in de circa 20 jaar noodzakelijk. In de winter 2018-2019 is een eerste deel van de watergangen in Buitenhuizen gebaggerd. Nu volgt een tweede deel zodat in het voorjaar van 2023 alle grote watergangen in dit gebied aan de beurt zijn geweest.

De bagger wordt eerst opgevangen in depots op het niet vrij toegankelijke terrein van de Federatie Modelvliegers Spaarnwoude. Daar blijft de bagger zes tot negen maanden liggen om te drogen. Daarna vindt verspreiding van het resterende materiaal plaats over de weilanden, die daarna worden ingezaaid. Als het gras weer groeit is er niets meer van de bagger terug te vinden.

 


Meer nieuws