Klachtenregeling

Bij officiële klachten kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling.

Klachten over het gedrag van medewerkers en bestuur kun je via onderstaand formulier insturen.

Voorletters*
Naam*
Adres*
Huisnr.*
Postcode*
Plaats*
Telefoonnr.
E-mailadres
Rechtsvorm indiener*
Beschrijving van de klacht*
Code*
Security Code