Vergaderingen

De vergaderingen van het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude zijn openbaar toegankelijk. Het reglement van orde vind je hier.

Vergaderdata 2022

  • Donderdag 12 mei 09:30 tot 12:00 uur
  • Donderdag 7 juli 09:30 tot 12:00 uur
  • Donderdag 27 oktober 09:30 tot 12:00 uur 
  • Donderdag 15 december 09:30 tot 12:00 uur

Ongeveer 14 dagen voor de vergaderdatum vind je hier de openbare vergaderstukken.

Op de hoogte blijven
Wil je op de hoogte blijven van de stukken van de openbare vergaderingen van het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude? Download de app iBabs Pro.

Voor Apple: App store Voor Android: Google Play Op een desktop met Windows 10 of Windows 10 Mobile: Microsoft Store Overige besturingssystemen: www.ibabs.eu

Gebruik bij het inloggen de volgende gegevens:
Site: RecreatieNH
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

Kies vervolgens agendatype: Spaarnwoude openbare vergadering AB

Inspreken 
Het is mogelijk om individueel of namens een organisatie in te spreken tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur en in maximaal drie minuten te zeggen wat je van een voorstel of onderwerp vindt. Over agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen kan niet ingesproken worden. Het is gebruikelijk dat de voorzitter de insprekers kort na aanvang van de vergadering het woord geeft. Wij verzoeken je daarom bij de opening aanwezig te zijn.

Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen de algemeen bestuursvergaderingen voor bestuursleden weer fysiek plaatsvinden, voor insprekers blijft de vergadering voorlopig nog digitaal. Voor de vergaderingen gebruiken wij Microsoft Teams. Na inschrijving als inspreker ontvang je een link ‘Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering’. Indien je geen Teams hebt, dan opent automatisch een webbrowser waarin je als gast aan de vergadering kunt deelnemen. Op je mobiel moet de Teams app gedownload worden en kun je deelnemen.

De vergaderingen voor bestuursleden vinden plaats op het kantoor van Recreatie Noord-Holland, Genieweg 46a, 1981 LN Velsen-Zuid.

De voorzitter bepaalt de volgorde van insprekers. Wij adviseren om de bijdrage kernachtig te formuleren. Achtergrondinformatie graag vooraf toesturen aan het bestuursbureau of meenemen naar de vergadering. Nadat een inspreker zijn woord heeft gedaan, mogen de bestuursleden vragen stellen. Hierbij gaan zij niet in discussie met de inspreker.

Aanmelding inspreken
Insprekers en toehoorders kunnen zich uiterlijk 24-uur voorafgaand aan de algemeen bestuursvergadering aanmelden. Dit kan via dit formulier