Documenten

Bekijk hier de jaarrekening 2020 van recreatieschap Spaarnwoude. 

Bekijk hier de infographic van 2021.

Bekijk hier de infographic van 2020.

Hieronder staan alle beleidsregels die gelden voor Spaarnwoude Park. Publicatie van deze beleidsregels vindt plaats volgens de regels van de Bekendmakingswet.
Lees hier het financieringsstatuut, en de controleverordening.

Hier staan de nieuw bekend gemaakte regelingen van het bestuur van Spaarnwoude Park:
Verordening financieel beheer Recreatieschap Spaarnwoude 
Nota activeren, waarderen en afschrijven Recreatieschap Spaarnwoude 
Nota reserves en voorzieningen Recreatieschap Spaarnwoude