Documenten

Hieronder staan alle beleidsregels die gelden voor Spaarnwoude Park. Publicatie van deze beleidsregels vindt plaats volgens de regels van de Bekendmakingswet.

Lees hier het financieringsstatuut, en de controleverordening.

Hier staan de nieuw bekend gemaakte regelingen van het bestuur van Spaarnwoude Park:
Verordening financieel beheer Recreatieschap Spaarnwoude
Nota activeren, waarderen en afschrijven Recreatieschap Spaarnwoude 
Nota reserves en voorzieningen Recreatieschap Spaarnwoude

Aanbestedingsrichtlijnen van de overheid
Het recreatieschap is gehouden aan de aanbestedingsrichtlijnen van de overheid voor de uitvoering van een opdracht tot uitvoeren van een werk, het leveren van een goed of het verrichten van een dienst. Lees hier de volledige aanbestedingsrichtlijn.

Mandaat
Recreatie Noord-Holland heeft de bevoegdheid om in naam van bestuursorgaan Recreatieschap Twiske-Waterland besluiten te nemen. Bekijk hier het mandaatbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatie Noord-Holland N.V.

Overige regelingen
Ook andere regelingen met betrekking tot ondernemerschap binnen Recreatieschap Spaarnwoude zijn uitvoerig gedocumenteerd. Lees hier de organisatieverordening Recreatieschap Spaarnwoude en de raamovereenkomst voor uitvoering van werkzaamheden.