Bestuur

De gemeenten en de provincie Noord-Holland werken samen om de recreatiegebieden in stand te houden. Deze samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Recreatieschap Spaarnwoude. Alle participanten zijn hierin vertegenwoordigd.

Provincie Noord-Holland - gedeputeerde mevrouw I.Zaal en statenlid de heer E. Jensen
Gemeente Amsterdam - wethouder mevrouw M. van Doorninck
Gemeente Haarlem - wethouder de heer R. Berkhout
Gemeente Haarlemmermeer - wethouder mevrouw M. Sedee-Schuitemaker
Gemeente Velsen - wethouder de heer B. Diepstraten