Bestuur

De gemeenten en de provincie Noord-Holland werken samen om de recreatiegebieden in stand te houden. Deze samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

De organisatie en werkwijze van het recreatieschap staat beknopt beschreven op 2 A4-tjes. Bekijk deze hier.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Recreatieschap Spaarnwoude. Alle participanten zijn hierin vertegenwoordigd.

Provincie Noord-Holland - gedeputeerde mevrouw E. Rommel en statenlid mevrouw A. den Boer
Gemeente Amsterdam - de heer N. Türkkol
Gemeente Haarlem - wethouder de heer R. Berkhout
Gemeente Haarlemmermeer - wethouder mevrouw M. Sedee
Gemeente Velsen - wethouder de heer B. Diepstraten