Beleid

Spaarnwoude bereidt zich voor op de toekomst

De steden rondom het gebied groeien stevig en actuele thema’s zoals energietransitie, streekgerichte- en natuurinclusieve landbouw en behoefte aan ontspanning in het groen spelen een belangrijke rol. De steeds veranderende behoeften van de recreant vragen om een dynamisch en ondernemend recreatieschap. Het recreatieschap stelde daarom een nieuwe, integrale langetermijnvisie op vanuit de denkkracht van de vele stakeholders in- en om het gebied. De visie Spaarnwoude Park 2040, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden is op 7 mei 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude. 

De belangrijkste punten van de visie zijn vier pijlers:

i. Verrassender landschap
ii. Betere verbindingen
iii. Wervende activiteiten
iv. Bredere sociale betrokkenheid

en de daaruit voortvloeiende ontwikkellijnen, te weten;

1. Behoud, ontwikkeling en verbinding van de open landschappen en historische landschapslijnen als drager voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden.
2. Verbindingen met de steden.
3. Zonering van gebieden waar meer activiteiten komen en waar het rustig blijft; intensivering van activiteiten vindt plaats in vijf ontvangstgebieden.

Lees hier de visie Spaarnwoude Park 2040.

Lees ook de samenvatting van de belangrijkste bestaande plannen en denkrichtingen.