Andere activiteit kiezen?

Buitenhuizenroute: Polderwandeling (9 km)

Lopend over een drooggemaakt stuk IJ, kom je monumentale sluizen, molens en een gemaaltje tegen, die herinneren aan het verleden van de Buitenhuizerpolder.

De route voert bovendien langs een oude hoogstamboomgaard, oeverlanden en bossen. Je loopt grotendeels over halfverharde voetpaden. 

De polder Buitenhuizen ligt onder zeeniveau en het is dus niet vreemd dat je onderweg dijken, sluizen, molens en een historisch gemaaltje tegenkomt. Deze monumenten getuigen van de eeuwenlange strijd tegen het water. In het landschap zijn nog steeds de verkavelingspatronen te zien die werden aangelegd door boeren in de elfde en twaalfde eeuw, tijdens de ontginning van de veenmoerassen. 

Bij de inpoldering van het IJ in de jaren 1860-1870 werd het Noordzeekanaal tussen Amsterdam en IJmuiden dwars door het gebied heen gegraven. De zuidpunt werd vervolgens bij de kersverse Zuid-Spaarndammerpolder getrokken en is nu recreatiegebied Buitenhuizen. 

 Routebeschrijving

Locatie